فقط ظرف ۲۰ دقیقه، این تست رو بزن تا سطح زبان خودت رو متوجه بشی!
در این آزمون جذاب ۴۰ سوال انگلیسی (از آسان به سخت) برای شما در نظر گرفته شده و با شروع آزمون تا هر سوالی که بلد هستی پاسخ میدی. نمره منفی نداره و اگر حس کردی سوالات برای شما سخت شده میتونی با انتخاب گزینه “رد شو” از آن سوال رد بشی.
موفق باشی
تیم آموزشیِ دیاکو

شما باید متن وارد کنید
ایمیل معتبری وارد نمائید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید