جزئیات حساب کاربری خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

نمونه مدارک زبان آموزان

نمونه مدارک برخی از زبان آموزان به شرح زیر ارائه می گردد. لیست کامل مدارک اخذ شده بهت ازائه در دفتر مرکزی موجود می باشد.

مریم امیری

ورودی بهار 2 سال 94 به آکادمی دیاکو
شرکت در دوره IELTS بهار 2 سال 94
کسب نمره 6.5 در آزمون IELTS سال 2015

بالا