جزئیات حساب کاربری خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

دقت داشته باشید که IELTS یک آزمون چند نمره ای است یعنی اینکه شما در هر یک از چهار مهارت اصلی زبان میبایست یک نمره بین ۱ تا ۹ کسب نمایید. دانشگاهها و موسسات آموزش عالی معمولا نمره ای بین ۶ تا ۷ در هر مهارت را از داوطلبین میخواهند. در خصوص ویزای کار و مهاجرت، بسته به کیس و نوع ویزا عموماً نمره ای بین ۵.۵ تا ۷ از IELTS نیاز است.

 

محاسبه نمره ی Listening در IELTS

برای به دست آوردن نمره ی مورد نظر در بخش مهارت شنیداری Listening که دارای 40 سوال است میتوانید از طریق جدول زیر استفاده نمایید.

Band Score 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5
Score / 40 39-40 37-38 35-36 32-34 30-31 26-29 23-25 18-22 16-17 13-15 10-12 8-10 6-7 4-5

 

محاسبه نمره ی Reading General در IELTS

برای به دست آوردن نمره ی مورد نظر در بخش مهارت خواندن Reading (جنرال) که دارای 40 سوال است میتوانید از طریق جدول زیر استفاده نمایید.

Band Score 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5
Score / 40 40 39 37-38 36 34-35 32-33 30-31 27-29 23-26 19-22 15-18 12-14 9-11 6-8

 

محاسبه نمره ی Reading Academic در IELTS

برای به دست آوردن نمره ی مورد نظر در بخش مهارت خواندن Reading (آکادمیک) که دارای 40 سوال است و از آزمون جنرال تا حدودی سخت تر است میتوانید از طریق جدول زیر استفاده نمایید.

Band Score 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5
Score / 40 39-40 37-38 35-36 33-34 30-32 27-29 23-26 19-22 15-18 13-14 10-12 8-9 6-7 4-5


محاسبه نمره ی Writing در IELTS

دو سوال بخش نوشتاری Writing که از 9 محاسبه میشود با توجه به فاکتورهای زیر تصحیح و نمره داده میشود:

Task Achievement (مرتبط بودن به موضوع)
Coherence and Cohesion (انسجام در نوشتار)
Lexical Resource (تعداد لغات و واژه ها)
Grammatical Range and Accuracy (گرامر و دقت در نوشتار)

 

محاسبه نمره ی Speaking در IELTS

محاسبه ی بخش مهارت گفتاری Speaking در IELTS که از 9 محاسبه میگردد بر اساس فاکتورهای زیر میباشد.

Fluency and coherence (منسجم حرف زدن و روانی در کلام)
Lexical resource (تعداد لغات و واژه ها)
Grammatical range and accuracy (گرامر و دقت در نوشتار)
Pronunciation (تلفظ)

 

 

 

بالا