با این عبارات، انگلیسی را تروتمیزتر صحبت کنید!

در این مقاله می خواهیم شما را با بعضی از اصطلاحات زبان انگلیسی که می توان از آن ها در مکالمه روزمره استفاده نمود آشنا کنیم. قطعا استفاده از این اصطلاحات و عبارات، مهارت اسپیکینگ شما را به بومی زبانان بسیار نزدیک خواهد کرد و منجر می شود که مکالمه بسیار واقعی تر و طبیعی تر به نظر بیاید.
با این عبارات، انگلیسی را تروتمیزتر صحبت کنید!

اصطلاحات پیشرفته و کاربردی هنگام احوال پرسی:  


•    How are you?

 

•    حتما در پاسخ به سوال How are you? پاسخ همیشگی I’m fine, thank you. And you? به ذهنتان خطور می کند. اما اگر می خواهید سطح مکالمه خود را پیشرفته تر کنید می توانید در موقعیت احوال پرسی از این سوالات نیز استفاده کنید:


1) What’s new?
2) What’s up?
3) What have you been up to?
4) What did you get up to (yesterday)?
5) How are things?
6) How’s it going?

 

 

bJCQHa-1585425379.jpg

 

همه این سوالات هنگامی به کار می رود که می خواهیم مکالمه خود را شروع کنیم و درباره وقوع اتفاق جدیدی در زندگی اطلاعات کسب کنیم. در پاسخ به این سوالات می توان از این پاسخ ها استفاده نمود:
از این پاسخ ها هنگامی می توان استفاده کرد که می خواهیم بگوییم اتفاقی رخ داده است و مایل هستیم آن را با شنونده به اشتراک بگذاریم.

 

I’m fine, thank you. And you?
7) Great! 
8) Excellent!
9) Awesome!
10) Pretty good
11) Same as always.
12) Can’t complain.

 

wOrWOx-1585425428.jpg

 

از این پاسخ ها هنگامی استفاده می شود که می خواهیم بگوییم اتفاق منفی افتاده است و می خواهیم درباره آن توضیح دهیم:

13) Could be better.
14) Not so good.


به جای پاسخ Thank you نیز می توان این عبارات را به کار برد:


Thanks.
15) I appreciate it. 
16) I owe you one.


و به جای پاسخ You’re Welcome می توان از این پاسخ ها استفاده نمود:

17) Don’t mention it.
18) My pleasure.
19) No problem.
20) No worries.


به جای استفاده کردن از جمله I don’t know می توان از جملات زیر استفاده کرد و مکالمه خود را به بومی زبانان نزدیک تر کنید:

21) I’m not sure.
22) I can’t help you.
23) I have no idea.
24) Beats me.


عبارات پیشرفته هنگام موافقت یا مخالفت کردن درباره یک موضوع:


به جای استفاده از جمله تکراری I agree هنگام موافقت می توانید از جملات زیر استفاده کنید:

25) Exactly.
26) Absolutely.
27) That’s so true.
28) That’s for sure.
29) I agree 100%.
30) I couldn’t agree more.
31) You’ve hit the nail on the head there.
32) I think you’re totally right about that.

همچنین به جای بیان کردن جمله I disagree می توان از عبارات زیر استفاده کرد:

 33) I’m not so sure about that 
34) Not necessarily 
35) I do not agree at all
36) I don’t see it that way


 استفاده نمود.

عبارات پیشرفته هنگام اظهار نظر درباره آب و هوا:

به جای استفاده از جملات ‘It’s hot’  یا‘It’s cold’ می توان از این جملات استفاده نمود:

37) It’s boiling hot . هوا خیلی گرم است 
38) It’s a little chilly.  هوا کمی سرد است.
39) It’s freezing .(هوا  خیلی سرد است. (یخ بندان
40) It’s Gloomy weather. هوا غمگین ( تیره ) است.

 

7Mw2vl-1585425492.jpg

 

عبارات پیشرفته انگلیسی برای بیان خستگی:


جای اینکه از جمله ساده ‘I’m tired استفاده کنید می تواند این جملات را به کار ببرید:


41) I’m beat.


42) I’m exhausted.
43) I’m dead tired.
44) I can hardly keep my eyes open.
45) I’m peeped.
46) I’m running in empty.
47) I’m tired to be done.

 

sSJe44-1585425549.jpg


عبارات پیشرفته هنگام اظهار نظر درباره گران یا ارزان بودن یک کالا:


48) It costs a fortune. وقتی قیمت کالایی بالا باشد.
49) That’s a bit pricey.  این (کالا) نسبتا گران است. 
50) That’s a rip-off. وقتی قیمت کالایی نسبت به کیفیت آن  بسیار گران باشد  
51) That’s quite reasonable. وقتی قیمت کالایی معقول باشد.
52) It’s dirt cheap. وقتی قیمت کالایی بسیار پایین  باشد
53) This means the price is extremely low.

Yz7fF_-1585425637.jpg


در این مقاله شما را با چندین عبارت پیشرفته که می توان در موقعیت های مختلف به جای عبارت های ساده گذشته به کاربرد آشنا کردیم. شما عزیزان می توانید از همین حالا شروع کنید و با استفاده از آن ها به مکالمه خود رنگ و بوی تازه ببخشید.


 

برای نوشتن نظرتان ابتدا وارد شوید

در همین زمینه بخوانید!